Skip to Content Contact Us

תקנון האתר

משלוחים החלפות וזיכויים

משלוח עד הבית עד 3 ימי עסקים ולא כולל את יום האיסוף   – בעלות של 30₪ להזמנה

.זמני אספקת המשלוחים לישובי קצה ישובים מרוחקים, מושב ,כפר עד 5 ימי עסקים

אילת והערבה באר שבע קריית שמונה רמת הגולן והסביבה עד 7 ימי עסקים

*החלפות בעלות 40₪ השליח ימסור ויאסוף שקית

*החזרות מבוצעות עם שליח עד הבית בעלות של ₪30
וקיזוז של 7% עמלת ביטול

וזאת כאמור עד 3 ימי עסקים מיום קבלת המשלוח!

**אין החלפות החזרות
על קולקציית ערב !בייסיקים! ומבצעים! **


החלפות יתבצעו  דרך שירות הלקוחות
בטלפון 0502449700
בימים א-ה בין השעות 9:00-18:00

לא ניתן לקבל זיכוי כספי בחנות אלא רק פריט כנגד פריט בלבד על מוצר שנרכש במשלוח .

* שימי לב – יום עסקים מתייחס לימים ראשון עד חמישי  עד השעה 12:00, ימים שישי שבת וחג אינם נחשבים ימי עסקים .

הזמנות שיתקבלו אחרי שעה 12:00 ביום עסקים, יישלחו רק ביום העסקים הבא אחריו.

שעות מסירת המשלוחים – 08:00 עד 21:00 למעט ימי שישי ושבת , מומלץ לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלו , לדוגמא כתובת מקום עבודה .

תקנון אתר אינטרנט STOPCOLLECTION
עודכן לאחרונה בתאריך 01.12.21
כתובתינו: סוקולוב 72 חולון
ברוכות הבאות לאתר האינטרנט של STOPCOLLECTION בע"מ, ח.פ. 310060991 (להלן: "החברה"), המשמש כאתר סחר אלקטרוני של מגוון מוצרי החברה המוצגים בו ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון (להלן: "האתר").
כמפעילה ובעלת הזכויות באתר, החברה מאפשרת ללקוחותיה ומשתמשות האתר לעשות שימוש נאות באתר זה ולבצע רכישות דרך האתר, הכל בכפוף לאמור ולתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: "התקנון").
1. תנאי שימוש באתר
1. תנאי השימוש בתקנון זה מגדירים, בין השאר, את השימוש הנאות באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר. נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה.
2. השימוש שנעשה באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר מעת לעת. למען הסר ספק, תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך (המשתמשת) לבין החברה לכל דבר ועניין.
3. אם אינך מסכימה לאיזה מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון לקוחות גונג ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
4. השימוש בלשון נקבה בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשתמע.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
6. תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת, והחברה שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לישנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. המידע המצוי במרשמי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר ו/או לגבי רכישות שנעשו באמצעות האתר.
8. בכל מקום בו מצויינת החברה בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמה.
9. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות שנעשו בתום לב, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
10. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברה דרך פרטי הקשר המצויינים בסעיף 10 להלן. החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
11. תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.
2. אופן השימוש באתר על ידי המשתמשת
1. כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות משתמשת, מבקרת ולקוחה המבצעת רכישה ו/או כל פעולה אחרת בקשר לכך (להלן: "משתמשת", "לקוחה" ו/או "מזמינה"), מצהירה, מסכימה ומתחייבת לעמוד בכל התנאים הבאים:
1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר, בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם שייך לצד ג'.
2. לא לעלות או לפרסם באתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או מידע סודי.
3. לא להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים ו/או תוכן מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה. יובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות להפרות של צדדים שלישיים הקשורות לאתר.
4. לא לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית או מחבלת, ולא לעשות כל פעולה אשר עלולה להפריע, לשבש, לשנות, להשמיד, לפגום, להגביל, לחבל או להשפיע בכל דרך שהיא על פעולתו התקינה של האתר, לרבות ומבלי הגבלה, תוך שימוש בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, מעקב, טירגוט, תוכנה זדונית, נוזקה או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
2. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה בכל מקרה שבו יש חשש להפרה מצד משתמשת או צד ג' כלשהו המפר את הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור, החברה תהא רשאית להסיר לאלתר ולחסום כל משתמשת ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמשת לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
3. המשתמשת באתר מצהירה כי הינה מקבלת את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכימה לנהוג על פיהם.
4. תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.
3. המוצרים המוצעים באתר
1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר בפועל לבין התמונה. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
2. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר, ואין להסתמך על כך במהלך ביצוע הרכישה.
3. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
4. החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת. עם זאת, המחירים באתר מתעדכנים על בסיס יומי ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
5. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים שבאתר וכן את דמי המשלוח ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.
6. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשות האתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מבצעים, הנחות וכל הטבה אחרת שתוצע על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, אשר אליהם יכול ויתווספו תנאים נוספים שיחולו בנוסף לתנאים הקבועים בתקנון זה. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. כל משתמשת יכולה לבחור להסיר את עצמה מרשימת הדיוור הישיר של האתר בהתאם להנחיות הסרת הדיוור הישיר המופיעות בכל דיוור כאמור או בכל דרך המותרת על פי הדין.
7. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על מוצרים הנמכרים באתר (אלא אם יצויין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים ב"סייל". תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים רק ברכישה באתר.-
8. מובהר כי במקרה של החזרת מוצר שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.
9. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוחה ו/או משתמשת באתר ו/או לצד שלישי אחר.
10. המזמינה תהיה אחראית באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר.
4. הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה
1. בטרם רכישה באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינה ואמצעי התשלום (להלן: "טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדוייק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמינה בלבד, האתר ו/או החברה לא אחראים על פרטים שגויים שהוזנו ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא יישאו בכל הוצאה הקשורה לכך.
2. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.
3. הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, PayPal, ו/או אמצעים נוספים שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת, והכל בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה וחשבונה לא יחוייב בגין העסקה. לאחר מכן היא תוחזר אל דף התשלום ותתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי.
4. בסיום בחירת המוצרים המוצעים למכירה באתר, כלל המוצרים והפריטים יוצגו במרוכז בדף ריכוז הזמנה שיכלול את פריטי המוצרים המוצעים למכירה בהזמנה בסל רכישה אחד, לרבות מחיר כולל, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: "עמוד המכירה").
5. השלמת הליך המכירה מותנה בקבלת הודעה על אישור ואימות ההזמנה אשר תשלח לדואר האלקטרוני ו/או במסרון למספר מכשיר הנייד שניתן על ידי המזמינה בהליך ההרשמה ו/או במהלך ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה") רק קבלת אישור ההזמנה בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוחה הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, אפשרויות ביטול העסקה הקבועים בחוק, פרטי הלקוחה ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה.
6. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוחה בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי.
7. במקרה ואישור ההזמנה לא נמסר ו/או התקבל אצל הלקוחה כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוחה תפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך שלא קיבלה את אישור ההזמנה כאמור בסעיף זה.
8. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה לעשות זאת ללא קושי בהתאם למנגנון המופיע בדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה או בכל דרך המותרת על פי הדין.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוחה /או באמצעות מסרון (SMS).
10. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות ההזמנה, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, עדכונים לגבי סטטוס משלוח, חשבוניות, זיכויים, קריאות שירות וכיו"ב עדכונים שאינם שיווקיים במהותם אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
5. מדינות אספקת מוצרים והובלה
1. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוחה בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי.
2. זמני אספקת המוצרים כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, לא כולל יום ביצוע ההזמנה. ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד).
3. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת שילוח חיצונית).
4. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צויין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
5. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית ו/או דואר ישראל, לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברת השילוח החיצונית , לרבות בעניין התחייבות למועד השילוח.
6. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח החיצונית ו/או דואר ישראל יהיו אלה רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוחה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוחה לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או למען המבוקש.
7. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד 2 ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה. למען הסר ספק, המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוחה הודעת אימות.
8. במקרה בו התקבל אישור מהלקוחה להניח
9. את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
10. שינוי כתובת השילוח לאחר ביצוע הזמנה יתאפשר באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות שלנו וזאת בתוך שעה ממועד סיום ההזמנה , ובשעות הפעילות של שירות הלקוחות.
11. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תיצור קשר עם הלקוחה והיא לא תחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוחה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.
12. דמי משלוח – כל רכישה של מוצרים מהאתר כרוכה בתשלום דמי משלוח, כמפורט באתר. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת.
6. מדינות ביטול עסקה והחזרות
1. כל לקוחה רשאית לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981 והתקנות מכוחו (להלן: "החוק").
2. במידה והלקוחה מעוניינת בביטול עסקה עליה ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו תוך שעה מרגע סיום ההזמנה ובשעות הפעילות. שירות הלקוחות שלנו זמין בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-18:00 בטלפון 0502449700.
3. לקוחה רשאית לבטל עסקה עד 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, הלקוחה תהיה רשאית להחזיר את המוצרים באמצעות איסוף המוצר ממען הלקוחה בתיאום מראש על ידי חברת שילוח חיצונית מטעם החברה, ובמקרה זה הלקוחה תישא בעלות דמי המשלוח.
4. לא יינתן החזר כספי בסניפי הרשת בגין פריטים שנרכשו באתר. ניתן לקבל זיכוי בגין פריטים שנרכשו באתר באחד מסניפי הרשת לצורך רכישת פריט אחר באותה חנות בה ניתן הזיכוי או להחליף הפריט בחנות בשיטת "פריט כנגד פריט" בלבד. במידה והלקוחה מעוניינת בהחזרת פריט שנרכש באתר ובקבלת זיכוי כספי בגינו יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של האתר בטלפון 0502449700 .
5. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 7% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובניכוי דמי משלוח בגין החזרת המוצר (ובלבד שהמוצר שהוחזר נמצא תקין וללא כל פגם).
6. אין בזכותה של הלקוחה לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוחה, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש וכשהוא ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, עם התווית ובאריזתו המקורית
7. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה. החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים/התשלומים של חברת האשראי. ככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.
8. ביטול ההזמנה לפני אריזת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוחה את הסכומים ששילמה בגין העסקה.
9. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו על מוצרים שהוחזרו באריזתם המקורית, לא נפגמו (המוצר ו/או האריזה) ושלא נעשה בהם כל שימוש.
10. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
11. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים). לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מתנות.
12. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
13. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
14. כביסה ביד בלבד. במידה ויעשה שימוש בכל צורת כביסה אחרת האחראיות תהיה בידי הלקוח בלבד .
15. המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר.
16. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו למזמינה בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמינה בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהמזמינה. הלקוחה תודיע על כך לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.
17. 3. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כקרדיט לחשבון המשתמשת לרכישה באתר, בהתאם לבחירת המשתמשת במסגרת הליך ביטול העסקה. על אף האמור לעיל, משתמשת אשר ביצעה עסקה לרכישת מוצר באתר ושילמה באמצעות כרטיס "דיירקט", אשר ביקשה לבטל את העסקה והיא זכאית לכך בהתאם לתקנון זה, תזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר תמסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה (למשל, פייפאל), יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, ניתן לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.
7. ביטול עסקה ע"י החברה
החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה ו/או למנוע ממשתמשת מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימתה בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
1. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוחה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
3. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה.
4. במקרה וקיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוחה או מי מטעמה.
5. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוחה). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
6. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
7. כאשר הלקוחה חבה חוב כספי לאתר ו/או לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו.
8. אם יתגלה חשש, כי המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין ו/או הפרה תנאי מתנאי התקנון ו/או מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים ו/או ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
9. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.
10. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
11. הודעה על ביטול ההזמנה לפי האמור לעיל, יכול שתימסר ללקוחה בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני ו/או במסרון לפי הפרטים המעודכנים שמסרה במהלך ההרשמה לאתר ו/או ביצוע העסקה.
12. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
1. החברה מודעת לחשיבות המידע שנקלט בקשר ללקוחותיה בעת השימוש שנעשה באתר על ידן, ומבטיחה כי הנה פועלת באופן מושכל וזהיר במידע שנקלט על לקוחותיה לפי מדיניות פרטיות ואבטחת מידע זו.
2. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת, ידוע כי מידע שלקוחה בוחרת לפרסם באתר כגון תמונה, קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו' אינו בגדר מידע פרטי.
3. המידע שהחברה קולטת אודות לקוחותיה בעת שימוש באתר נועד לסייע בשיפור מתן השירותים המוענקים באופן אישי למשתמשות האתר, החברה משקיעה מאמצים רבים בכדי לשפר את חוויית השימוש באתר. להלן דוגמאות למידע שנקלט על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים:
1. טלפון נייד: כאשר נעשה שימוש באתר, נקלט מידע על מיקום מכשיר הנייד של המשתמש, לרבות המזהה הייחודי של הטלפון החכם. החברה יכולה להשתמש במידע זה כדי לספק למשתמשי היישום שירותים מבוססי-מיקום, כגון פרסומות, תוצאות חיפוש ותוכן מותאם אישית. מרבית הטלפונים החכמים מאפשרים לכל משתמשת לבטל את השימוש בשירותי מיקום באופן עצמאי.
2. מידע אוטומטי: החברה קולטת ושומרת סוגים שונים של מידע במהלך ההתקשרות עמה על ידי המשתמשות. כמו אתרי אינטרנט רבים, החברה עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך אסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע. החברה קולטת את המידע באופן אוטומטי כאשר המשתמשת עושה שימוש באתר, או בעת הקלקה של המשתמשת על מודעות פרסום ותוכן אשר מוגשים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים אחרים ברחבי האינטרנט.
3. פרטים אישים: החברה קולטת מידע הנמסר על ידי המשתמשות ביודעין, לרבות בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע עסקה. מידע זה נועד לצורך מתן השירותים וזיהוי המשתמשת באופן אישי, כגון: שם, כתובת, דוא"ל, מידע לגבי מוצרים שהוזמנו באתר, פרטים אודות אמצעי תשלום וכדומה. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשת באופן אישי ונקלט לצורך איסוף מידע סטטיסטי ומצטבר אודות נוהגי השימוש של משתמשות שונות באתר, כגון עמודים שנצפו, הצעות ושירותים שעניינו את המשתמשות, כתובות IP ועוד.
4. מידע מצדדים שלישיים: החברה קולטת מידע שוטף על משתמשות האתר ממקורות נוספים המתקבלים ממקורות מידע של צדדים שלישיים כגון שרתי חיפוש, רשתות חברתיות, אתרי בתי עסק ואתרים ומודעות מטעם צדדים שלישיים המפנים לאתר.
4. פרטיות משתמשות האתר חשובה לחברה. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של לקוחות האתר, תנאי מדינות זו מספקים מידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות באתר ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשות בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות בו לגבי איסוף מידע.
5. ייתכן והחברה ו/או מי מטעמה ימסרו מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשות האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם החברה תסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר ו/או אופן הניהול התקין והמתמשך של האתר.
6. על המשתמשת באתר לשים לב כי היא עשוייה להעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום השיפוט בו נמצאת, וכי שימוש באתר מהווה הסכמה על העברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיו, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.
7. החברה עושה שימוש במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה, ולשם שיווק והתאמה אישית של האתר לפי פרופיל המשתמשת. במקרה ומשתמשת מסרה דואר אלקטרוני בהליך ההרשמה ו/או בעת ביצוע הזמנה, החברה תעשה שימוש בכתובת זו לצורך משלוח דואר אלקטרוני חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא תמסור את הכתובת לכל גוף אחר מבלי לקבל את הסכמת המשתמשת. כל משתמשת יכולה לבחור להסיר את עצמה מרשימת הדיוור הישיר של האתר בהתאם להנחיות הסרת הדיוור הישיר המופיעות בכל דיוור כאמור או בכל דרך המותרת על פי הדין.
8. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, החברה רשאית עלולה לעשות שימוש כדי לשפר את האתר ולעדכן את ההתנהלות המסחרית ואת השירותים המוצעים באתר. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר המוצרים שנרכשו הכי הרבה וכדומה, אך לא פרטי מידע המזהים אישית לקוחות ומשתמשות באתר.
9. בכל בקשה לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לחברה בכל אחד מהאמצעים המצוינים בסעיף 10 בתקנון זה להלן, והחברה תשתדל לפעול בהתאם לבקשה.
10. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על הגלישה באתר ובשימוש בו, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
11. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר מסוג PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החברה. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
12. החברה לא תחזיק ו/או תנהל רישום של פרטי כרטיסי אשראי ו/או כל פרטי אמצעי תשלום אחר שנמסרים על ידי לקוחותיה בעת הליך הרישום לאתר ו/או בעת ביצוע ההזמנה באתר.
13. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר, על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין, ולשם שיווק והתאמה אישית של האתר לפי פרופיל המשתמשת.
14. כל משתמשת מתחייבת שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:"Peep-Link" ,"Robot" ,"PageScrape" , "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) פעולה כלשהי לשם השגת גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iv) פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניין הרוחני ו/או במידע של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות, להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו, או איזה מהם.
15. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.
13. קניין רוחני וזכויות יוצרים
1. האתר והתוכן המופיע בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברה ו/או לבתי עסק ו/או לצדדים שלישים אחרים.
2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר למידע ו/או לאתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת כתובת האתר ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם "Stopcollection ", " סטופ קולקשיין", המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או לה הזכויות לשימוש בקשר לכך.
3. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ובזכויות הקניין ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
14. שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל החברה בפרטים הבאים:
1. טלפון: 0502449700
2. דוא"ל: stopcollection72@gmail.com (נא לציין מס' טלפון בעת משלוח דוא"ל).
3. ברירת דין ובוררות
1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (החברה והמשתמשת ו/או הלקוחה ו/או המזמינה) בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
2. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, תהא הסמכות לבימ"ש מוסמך בעיר תל אביב בלבד.

בתודה STOPCOLLECTION
סוקולוב 72 חולון
0502449700

ווטסאפ
Back top top
דילוג לתוכן